16 வயது வரை சிறுவர்கள் பாடசாலை செல்வது கட்டாயம் !

Monday, May 2nd, 2016

இலங்கையில் 5 வயதுக்கும், 16 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட வயதுள்ள சிறுவர்கள் பாடசாலைக்குச் செல்வது கட்டாயமாக்கப்படவுள்ளது. ஏற்கனவே, 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் பாடசாலைக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் என்றிருந்த கட்டளை, தற்போது, 16 வயது வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

5 வயதுக்கும், 16 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்களை பாடசாலைக்கு அனுப்பத் தவறும் பெற்றோருக்கு தண்டனை விதிக்கப்படவுள்ளது. அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் இது நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.

இதன்படி மாணவர்களின் வருகையை ஒழுங்காக கண்காணிக்கும் பொறிமுறை, பாடசாலைகள் மட்டத்தில் இருந்து வலயக் கல்வி பணியக மட்டம் வரையான பொறிமுறையும் உருவாக்கப்படவுள்ளது.

1997ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம், 5 வயதுக்கும், 4 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்கள் பாடசாலைக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.


வறுமை ஒழிப்பு ஆண்டாக 2017ஆம் ஆண்டு பிரகடனம்? -  ஜனாதிபதி
இழுவைமடி மீன்பிடித் தடைச்சட்டத்தை அதிகாரிகள் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை
ஜனாதிபதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் முக்கிய அமைச்சுக்கள்!
அமைச்சரவையின் நியமனத்தை தொழிற்சங்கங்கள் ஏற்கவேண்டும் – நிதியமைச்சர்!
தேவையான பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்: பாடசாலைகள் அனைத்தும் 6 ஆம் திகதி ஆரம்ப – பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர்!