எரிவாயு விலையை குறைக்க ஆலோசனை?

Wednesday, September 18th, 2019


400 கிரம் பால் மாவின் விலையினை 20 ரூபாவினால் கூட்டவும் சமயல் எரிவாயுவின் விலையினை 250 ரூபாவினால் குறைக்கவும் வாழ்க்கை செலவு குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

Related posts: