வெளிக்கள நிலையத்தின் பரீட்சை 26ஆம் திகதி ஆரம்பம்!

Tuesday, November 22nd, 2016

தொண்டைமானறு வெளிக்கள நிலையத்தினால் தரம்12 (2018ஆம் ஆண்டு) மாணவர்களுக்கு நாளை புதன்கிழமை 23ஆம் திகதி நடைபெறவிருந்த பர்ரீட்சை எதிர்வரும் 26ஆம் திகதி சனிக்கிழமை நடைபெறும் என தொண்டைமானறு வெளிக்கள நிலைய இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார்.

lanka_ol_exam

Related posts: