வீதிகளை துரிதமாக புனரமைக்க நடவடிக்கை!

Tuesday, May 30th, 2017

இயற்கை அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்திலுள்ள வீதிகள் தொடர்பில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் உடனடி தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு தகவல்களை வழங்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

குறித்த பாதிப்புக்கள் தொடர்பாக தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட வீதியை துரிதமாக வழமை நிலைக்கு கொண்டுவருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை செயற்பட்டு வருகின்றது. இதற்கான தொலைபேசி இலக்கங்கள் 1968 / 1969 ஆகும்

Related posts: