விளையாட்டு பயிற்சியாளர்களை இணைக்க நடவடிக்கை !

Saturday, April 27th, 2019

பாடசாலை விளையாட்டு அமைப்பை மேம்படுத்த 3888 பேரை விளையாட்டு பயிற்சியாளர்களாக பாடசாலை சேவைக்கு இணைக்கவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச , தேசிய மற்றும் மாகாண ரீதியில் வெற்றிப் பெற்ற சிரேஷ்ட வீர வீராங்கனைகள் இந்த குழுவில் அடங்குவதாக அந்த அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Related posts: