வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்கெண்ணும் பணிகள் ஆரம்பம்!

Saturday, February 10th, 2018

வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்கெண்ணும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக  அறிவிக்கபப்பட்டுள்ளது.

இன்னும் இரண்டு முதல் இரண்டரை மணி நேரங்களில் முதலாவது பெறுபேற்றை வெளியிட முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்படகின்றது.

 

Related posts: