வாகன இறக்குமதிக்கு தடை !

Saturday, January 20th, 2018

ஜூலை முதல் பாதுகாப்பு விதிகளுக்குட்படாத (ஆசன படி மற்றும் பாதுகாப்பு பலூன்) வாகன இறக்குமதி தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக  நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Related posts: