வாகனங்களில் விலைகள் அதிகரிப்பு!

Sunday, February 18th, 2018

அமெரிக்க டொலருக்கான இலங்கை ரூபாய் பெறுமதியின் வீழ்ச்சி காரணமாக, வாகனங்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ளதாக. வாகன இறக்குமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விசேடமாக, சிறிய வாகனங்களின் விலைகள் 1 இலட்சம் ரூபாயினால் அதிகரித்துள்ளதாக, இலங்கை வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் இந்திக்க சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: