வாகனங்களில் விலைகள் அதிகரிப்பு!

Sunday, February 18th, 2018

அமெரிக்க டொலருக்கான இலங்கை ரூபாய் பெறுமதியின் வீழ்ச்சி காரணமாக, வாகனங்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ளதாக. வாகன இறக்குமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விசேடமாக, சிறிய வாகனங்களின் விலைகள் 1 இலட்சம் ரூபாயினால் அதிகரித்துள்ளதாக, இலங்கை வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் இந்திக்க சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts:

அடுத்த வரும் நாட்கள் இலங்கைக்கு தீர்மானம் மிக்க நாட்கள் இருக்கும் - அரச மருத்து அதிகாரிகள் சங்கம்!
வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு வசதிகளைச் செய்வதற்காக முதலீட்டு முகாமைத்துவ குழுவை நியமிக்க அரசாங்கம் தீர்...
எண்ணெய் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்ற நாடுகளின் தூதுவர்களை சந்திக்க தயார் – அமைச்சர் உதய கம்மன்பில அறிவிப...