வலி,வடக்கில் அமெக்க செனட் பிரதிநிதிகள்!

Friday, July 5th, 2019

வலி,வடக்கு உயா்பாதுகாப்பு வலயத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு அமெரிக்க செனட் பிரதிநிதிகள் குழு இன்று காலை விஜயம் செய்துள்ளனர்.

இதன்போது அவர்கள் வலி,வடக்கு மீள்குடியேற்ற நிலமைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடா்பில் ஆராய்ந்துள்ளனர்.

Related posts: