மாணவர்களுக்கு டெப் உபகரணத்தினை வழங்க நடவடிக்கை?

Thursday, March 1st, 2018

டெப் உபகரணத்தினை உயர் தர மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாயம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதாக கல்வி அமைச்சர் அகிர விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.  நிகழ்வு ஒன்றின் கலந்து உரையாற்றும் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: