புதிய நாடாளுமன்றம் மே மாதம் 14 ஆம் திகதி கூடும்!

Tuesday, March 3rd, 2020

இன்று நள்ளிரவு முதல் நாடாளுமன்றத்தைக் கலைப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் புதிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் மே மாதம் 14 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது

Related posts: