பிறவுண் வீதியில் கிரனேட் குண்டுகள் மீட்பு!

Thursday, September 29th, 2016

யாழ்.பிறவுண் வீதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் காணியில் இருந்துகிரனேட் குண்டுகள் சில மீட்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்படி காணியில் நாய்கள் படுப்பதற்காக நிலத்தை கிளறிய போதே இந்தக் குண்டுகள்மீட்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுதியில் முன்னர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முகாம்இருந்ததாகவும், பி ன் படையினரின் முகாம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

310x0_1416310998893_87828243

Related posts: