பால்மாவின் விலை  அதிகரிப்பதற்கு பரிந்துரை!

Friday, May 4th, 2018

அமைச்சரவை உபகுழுவினால் ஒருகிலோ கிராம் மற்றும் 400 கிராம் பால்மாக்களின் விலைகளை அதிகரிப்பதற்கான பரிந்துரை நுகர்வோர் அதிகார சபைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

1 கிலோ கிராம் பால்மாவை 50 ரூபாவாலும், 400 கிராம் பால்மாவை 20 ரூபாவாலும் அதிகரிக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related posts: