பாராளுமன்றம் இன்று கூடுகின்றது!

Tuesday, May 23rd, 2017

பாராளுமன்றம் இன்று பிற்பகல் 1.00 மணிக்கு நாடாளுமன்றம் கூடவுள்ளது. குறித்த நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை வரை இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related posts: