பச்சை அரிசி 66ரூபாவுக்கு ச.தொ.ச மூலம் விற்பனை!

Monday, February 6th, 2017

நாடு முழுவதுமுள்ள ச.தொ.ச கிளைகள் மூலம் நாடு மற்றும் பச்சை அரிசி ஆகியவை 66 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்ய கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

340 ச.தொ.ச கிளைகள் நாடு மற்றும் பச்சை அரிசி 66ரூபாவுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

thumb_basmati-rice