நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு புதிய தலைவர் நியமனம்!

Friday, March 8th, 2019

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் புதிய தலைவராக டாக்டர் லலித் நிமல் செனவீர அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related posts: