நீர்மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு!

Wednesday, July 5th, 2017

நீர்மின் உற்பத்தி செய்யப்படும் நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் மட்டம் நூற்றுக்கு 15 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளதாக மின்சாரம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் நீர்மின் உற்பத்தி நூற்றுக்கு 5 சதவீதத்தால்.அதிகரித்துள்ளதாக அந்த அமைச்சின் ஊடகப் பேச்சாளர் சுலக்ஷன ஜயவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: