நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் நிறுத்தம்!

Wednesday, July 26th, 2017

 

கனிய எண்ணெய் பணியாளர்களின் பணிப்புறக்கணிப்பு தொடர்பில் சபையில் ஏற்பட்ட குழப்ப நிலை காரணமாக  இன்றைய நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

Related posts: