நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின்  கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு!

Thursday, January 18th, 2018

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் தபால் சலுகை கொடுப்பனவு ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாவில் இருந்து 3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக  செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் கொடுப்பனவு 24,000 ரூபாவில் இருந்து 48,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related posts: