தொழில்வாய்ப்புகளை வழங்க வருமான வழிகளை உருவாக்குவது அவசியமாகும் – பிரதமர்!

Sunday, October 29th, 2017

நாட்டின் துறைமுகங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முடியும் என்று பிரதமர் ரணில்விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்புகளை வழங்க வருமான வழிகளை உருவாக்குவது அவசியமாகும். முதலீட்டாளர்கள் எதிர்நோக்கும் தடைகளை நீக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடன் சுமையற்ற நாடாக இலங்கை மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டுமென்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.

ஆசிய அபிவிரு;ததி வங்கி தயாரித்த இலங்கையின் பொருளாதாரம் – 2017 என்ற நூலின் வெளியீட்டு விழாவில் பிரதமர் உரையாற்றும்போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: