தமிழ் இராணுவ வீரனும் குற்றச்செயல்களுடன் தொடர்பு!

Saturday, July 11th, 2020

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற குற்றச் செயல்களுடன் ராணுவத்தில் பணியாற்றிய தமிழ் இராணுவ வீரர் ஒருவரும் தொடர்பு பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது .

யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில்  பணியாற்றுகின்ற ஊழியர் மீது நடத்தப்பட்ட வாள்வெட்டு தாக்குதலின் பின்னணியில் கைது செய்யப்பட்டவர் வழங்கிய வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது

Related posts: