டீசல் விலை நாளை முதல் அதிகரிப்பு!

Thursday, December 1st, 2016

இன்று முதல்(01) டீசல் விலை ரூபா 2 இனால் அதிகரிக்கும் என இந்திய எரிபொருள் நிறுவனமான ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

diesal

Related posts: