டிஜிட்டல் மயமாகிறது 300 அரச வைத்தியசாலைகள்!

Thursday, November 2nd, 2017

இன்னும் இரண்டு ஆண்டில் 300 அரச வைத்தியசாலைகளை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் ஹொரன ஆதார வைத்தியசாலையில் ஆரப்பிக்கப்படும் என்று சுகாதார  அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

குடும்ப சுகாதார பணியகத்தில் சமீபத்தில் இடம் பெற்ற நிகழ்விலேயே அமைச்சர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டார்.அரச வைத்திய சாலைகளுக்கு 7 நடமாடும் பல்சிகிச்சை வாகனங்களும் 50 கணனிகளும் இதன் போது வழங்கப்பட்டன. இவற்றின் பெறுமதி 407 மில்லியன் ரூபா என்றும்  அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: