சுகாதார சேவையாளர்களுக்கு விடுமுறை இல்லை!

Monday, March 16th, 2020

சுகாதார சேவையாளர்களுக்கு இன்று வழமைபோன்று சாதாரணமான வேலை தினமாகும் என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Related posts: