சிறைக் கைதிகள் தொடர்பில் உடன்படிக்கை!

Monday, October 30th, 2017

சிறைக் கைதிகளை பரிமாறிக் கொள்வதற்கான உடன்படிக்கையில் இலங்கை மற்றும் ஈரான் கைச்சர்ததிட்டுள்ளன.

இந்த உடன்படிக்கை நீதியமைச்சில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசின் சார்பில் அந்நாட்டின் நீதியமைச்சர் அலி ராசா ஆவாயும், நீதியமைச்சர் தலத்தா அத்துக்கோரளவும் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டனர்.

Related posts:


நீர்வேலி கோப்பாய்ப் பிரதேசங்களில் கால்நடைகள் திருட்டுச் செல்லும் சம்பவங்கள் அண்மைக் காலமாக அதிகரிப்ப...
அடிப்படை தேவைகளுக்கு தீர்வு பெற்றுத் தருமாறு வலியுறுத்தி திருநெல்வேலிப் பொதுச் சந்தை வியாபாரிகள் எதி...
கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுக்களை நடத்துவதனூடாக அரசின் பலம் மேலும் வலுவடையும் – பிரதமர் மகிந்த நம்பிக...