சவேந்திரா சில்வாவின் பதவிக் காலம் ஜனாதிபதியால் நீடிப்பு!

Wednesday, June 19th, 2019

இராணுவத்தின் பிரதானியாக கடமையாற்றிவரும் மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திரா சில்வாவின் பதவிக்காலத்தை ஜனாதிபதி நீடித்துள்ளார்.

ஜூன் 22 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை இவருடைய பதவிக்காலம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: