கோழி இறைச்சியின் அதிகூடிய சில்லறை 420 ரூபா!

Thursday, November 10th, 2016

கோழி இறைச்சிக்கான அதிகூடிய சில்லறை விலை கிலோகிராம் ஒன்றுக்கு 420 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக  2017ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட உரை நிகழ்த்தும் போது நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோழி இறைச்சியின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுமானால் கோழி இறைச்சி இக்குமதி செய்வதற்கு அரசு பின் நிற்காது என்றும் அவர் கூறினார்.

budjet

Related posts: