கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்: வலி.வடக்கு தவிசாளரின் அடாவடி தொடர்பில் ஈ.பி.டி.பி

Friday, October 25th, 2019

கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்: வலி.வடக்கு தவிசாளரின் அடாவடி தொடர்பில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் வலி.வடக்கு பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

முழுமையான விரபத்துக்கு கீழுள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்..

Related posts: