கொழும்பில் வர்த்தக கலந்துரையாடல் ஆரம்பம்!

Tuesday, June 19th, 2018

நாட்டின் முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று கொழும்பில் இன்று ஆரம்பமாகவுள்ளது.
இந்தக் கலந்துரையாடல் எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை வரை இடம்பெறும்.
குறித்த கலந்துரையாடலுக்கு இலங்கை வர்த்தக சபை சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சு நிதியமைச்சு கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்க அமைச்சு இலங்கை முதலீட்டுச் சபை இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை ஆகியன ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றன.

Related posts: