குளிர்பான போத்தல்களுக்கு இன்று முதல் குறியீடு!

Monday, August 1st, 2016

குளிர்பானங்களில் வண்ணக்குறியீடுகளை இட்டு, குளிர்பானங்களில் அடங்கியுள்ள சீனியின் அளவை குறிப்பிடுவதற்காக முறைமை இன்றிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும். இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல், சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவால் கையொப்பம் இடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

1980ஆம் ஆண்டு 36ஆம் இலக்க சட்டத்தின் 32ஆவது கட்டுரையின் பிரகாரம், ஒரு குளிர்பான போத்தலில் 11 கிராமுக்கும் அதிகமான சீனி அடங்கியிருக்குமாயின், அந்தப் போத்தல் சிகப்பு குறியீட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு குளிர்பான போத்தலுக்குள் 2-11 கிராம் சீனி மாத்திரம் அடங்கியிருந்தால் மஞ்சல் நிற குறியீடு கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 2 கிராமுக்கு குறைவான சீனி குளிர்பான போத்தல்களில் உள்ளடங்கியிருக்கும் போது, அதில் பச்சை நிற குறியீடு குறிக்கப்பட்டிருந்தல் வேண்டும். குளிர்பானங்களில் உள்ளடங்கியிருக்க வேண்டிய சீனியில் அளவு குறித்தான கலந்துரையாடல்கள் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் பல குளிர்பான உற்பத்தி நிறுவனங்களுடன் நடத்தப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது

Related posts:

இடர் வலயங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய பிரதேசங்களில் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவையை ஆரம்பிப்பதற்கு தீர...
நிரந்தர நியமனம் கிடைக்காது யாழ் போதான வைத்தியசாலையில் கடமையாற்றும் சுகாதார தொண்டர்கள், அமைச்சர் டக்ள...
இந்தியாவுடன் விமான பயிற்சியில் ஈடுபடும் இலங்கை - பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் பிரமித பண்டார தென்னகோன...