குளிர்பானங்களில் சேர்க்கப்படும் மேலதிக சீனிக்கும்வரி – சுகாதார அமைச்சு!

Monday, August 21st, 2017

குளிர்பானங்களில் சேர்க்கப்படும் மேலதிக சீனிக்கு வரி அறவிட சுகாதார அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

உலக சுகாதார அமைப்பிற்கமைய, 100 மில்லி லீற்றர் குளிர்பானத்திற்கு சேர்க்க வேண்டிய அதிகூடிய சீனியின் அளவு 6 கிராம் ஆகும் அதற்கு மேலதிகமாக சேர்க்கப்படும் ஒவ்வொரு கிராம் சீனிக்கும் ஒரு ரூபாய் வரி அறவிட தீர்மானித்துள்ளதாக என சுகாதார அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்தின எமது செய்தி பிரிவிடம் தெரிவித்தார் இதுதொடர்பான யோசனையை அமைச்சரவையில் முன்வைக்கவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Related posts: