குப்பை கூழங்களை மீள்சுழற்சி மையத்துக்கு கொண்டும் செல்லும் நடவடிக்கை!

Thursday, July 18th, 2019

குப்பை கூழங்களை புத்தளம் – அறுவக்காடு பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள நவீன கழிவு மீள்சுழற்சி மையத்துக்கு கொண்டும் செல்லும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பெருநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதன் முதல்கட்டமாக 10 பாரவூர்திகளில் குப்பை கூழங்கள் அங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

Related posts: