குண்டுத் தாக்குதலின் எதிரொலி: சகல மே தின கூட்டங்களும் இரத்து – அமைச்சர் அகிலவிராஜ்!

Tuesday, April 23rd, 2019

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலைமை அடுத்து சகல மேதின கூட்டங்களும் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக  தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

பாதுகாப்பு காரணமாகவே சகல மே தின கூட்டங்களையும் இரத்து செய்வதற்கு பாதுகாப்பு பிரிவு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: