காணாமல்போனோர்அலுவலக சட்டமூலத்தில் சபாநாயகர் அங்கீகாரம்!

Tuesday, August 23rd, 2016

காணாமல்போனோருக்கான அலுவலகம் ஸ்தாபிப்பது தொடர்பான சட்டமூலத்தில் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய கையொப்பமிட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.

Related posts: