கற்கை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் விருப்பம்!

Sunday, June 25th, 2017

கல்வி நடவடிக்கைகளை புறக்கணித்துள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பலர் கற்கை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக உயர்கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: