ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகரிப்பு!

Wednesday, October 25th, 2017

ஓகஸ்ட் மாதத்தின் ஏற்றுமதி வருமானம் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது நூற்றுக்கு 15 தசம் ஐந்து சதவீதம் வளர்ச்சியை கண்டள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஆகஸ்ட் மாதத்தின் ஏற்றுமதி வருமானம் ஆயிரம் மில்லியன் அமெரிக்க டொலராகும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஏற்றுமதிக்கான ஜீ.எஸ்.பீ பிளஸ் வரிச்சலுகை இலங்கைக்கு மீண்டும் கிடைத்தமை காரணமாக  இந்த அதிகரிப்பு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐரோப்பாவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: