உள்ளூர் விமான நிலையங்கள் அபிவிருத்தி !

Wednesday, March 28th, 2018

இலங்கையின் அனைத்து சிவில் விமான சேவைகளுக்கும் சொந்தமான உள்ளூர் விமான நிலையங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும் என்று போக்குவரத்து சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்நிமல் சிறிபால டீ சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், அரசாங்கம் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் சிறந்த உள்ளூர் விமான சேவையை வழங்குவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர்குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related posts: