உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் குறித்த வர்த்தமானி வெளியாகும் தினம் அறிவிப்பு!

Saturday, October 28th, 2017

உள்ளூராட்சி சபைகள் தேர்தல் குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா குறித்த செய்தியை தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: