இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் புதிய தேர்வுக்குழுவின் தலைவராக முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நியமனம்!

Friday, April 9th, 2021

ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் சபையின் புதிய தேர்வுக் குழுவில் பிரமோடியா விக்ரமசிங்க மற்றும் ரொமேஷ் களுவித்தரனா ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேர்வுக் குழுவின் தலைவராக முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரமோடியா விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னாள் விக்கெட் கீப்பரும் தொடக்க துடுப்பாட்ட வீரரான ரொமேஷ் கலுவிதாரனா ஆறு உறுப்பினர்கள் குழுவில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளார்.

குழுவில் ஹேமந்த விக்ரமரத்ன, வருண வராகொட, எஸ். எச். யு கர்னைன் மற்றும் பி.ஏ.திலக நில்மினி குணரத்ன ஆகியோர் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆறு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இந்த குழுவுக்கு விளையாட்டு அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ ஒப்புதல் அளித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: