இலங்கையில் புதிய பழ வகை அறிமுகம்!

Thursday, July 26th, 2018

நாட்டின் உலர் மற்றும் ஈர வலயங்களில் பயிர் செய்யக்கூடிய புதிய பழ வகையை விவசாயத் திணைக்களம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இந்தப் பழவகை அகுனுகொலபெலஸ்ஸ, ஏரமினியாய பண்ணையில் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

கெக்ஃபுரூட் என்ற இந்தப் பழ வகை, கரட் இனத்தைவிட பத்து மடங்கு கரட் நொய்டிஸ், விட்டமின் ஏ என்பனவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

இதனைப் பயன்படுத்தி உணவுகளையும், பழச்சாறையும் தயாரிக்கலாம். அத்துடன், மரக்கறி வகையாகவும் பயன்படுத்த முடிகின்றமை சிறப்பம்சமாகும்.

Related posts:

ஐ.நா. வெறும் தேர்தல் கால கோசமல்ல - மாநகரசபை குழப்பம் தொடர்பில் ஈ.பி.டி.பியின் யாழ் மாநகர உறுப்பினர்...
சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் வகையில் 6 ஆயிரம் இடங்கள் அடையாளம் - அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க அறிவிப்ப...
எரிபொருள் விலை சூத்திரம் அடுத்த வாரம் அமைச்சரவைக்கு - வலுசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில அறிவிப்பு!