இலங்கையின் முதலாவது Passive House தொழிற்சாலை !

Saturday, October 21st, 2017

கட்டுநாயக்கா முதலீட்டு மேம்பாட்டு வலயத்தில் ஸ்ரார் ஆடைத் தொழிற்சாலையினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இலங்கையின் முதலாவது Passive House தொழிற்சாலை கட்டடம் பிரதமர் ரணில் விக்கசிங்கவினால் திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்வில் அபிவிருத்தி மூலோபாய சர்வதேச வத்தக அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்கிரம , இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்க தூதுவர் அதுல்

Related posts: