இலங்கையின்  துறைமுகத்திற்கு  25 ஆவது இடம்!

Wednesday, November 8th, 2017

உலகில்  மினவும் வேலைப்பளு அதிகமாக கொண்ட துறைமுகங்களின் பட்டியலில் இலங்கையின் கொழும்புத் துறைமுகம் 25 ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சீனத்துறைமுகங்கள் இந்த பட்டியலில் முன்னிலை வகிக்கின்றன. ஷங்காய் துறைமுகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. சிங்கப்பூர் துறைமுகம் இரண்டாவது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

Related posts: