இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்திற்கான விசேட வர்த்தக வரி அதிகரிப்பு!

Wednesday, May 22nd, 2019

இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்தின் மீதான விசேட வர்த்தக வரி நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயத்தின் விசேட வர்த்தக வரி 20 ரூபாவால் நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Related posts: