இன்று கூடுகின்றது நாடாளுமன்றம்! 

Tuesday, June 20th, 2017

நாடாளுமன்றம் இன்று பிற்பகல் 1.00 மணிக்கு கூடுகின்றது.

இன்றைய அமர்வின் போது இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சட்டத்தின் கீழான கட்டளைகள் மற்றும் இறக்குமதி , ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டுச்சட்டத்தின் கீழான கட்டளைகள் குறித்த விவாதம் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related posts: