இன்று உலக அஞ்சல் தினம் !

Wednesday, October 9th, 2019

உலக அஞ்சல் தினம் இன்றாகும். இந்த நிலையில் இன்று வரையில் இலங்கையின் அஞ்சல் சேவை பேணிவந்த இலட்சினையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக அஞ்சல்மா அதிபர் ரஞ்சித் ஆரியரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: