அடுத்த மாதம் முதல் LED மின்குமிழ் இலவசம்!

Saturday, November 25th, 2017

எதிர்வரும் மாதத்திலிருந்து வோல்ட் 9 LED மின்குமிழ்களை இலவசமாக வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதன்படி, 100 இலட்சம் மின்குமிழ்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளன. வீட்டுப் பாவனை மின் நுகர்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பினால் அதற்கான முதல் கட்ட தீர்மானமாக குறித்த வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றதாகவும் மேலும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related posts: