2016  கடைசி  இரவோடு  இன்ரர் நெட்  பாதிக்குமா?

Friday, December 30th, 2016

பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிவர 24 மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்கிறது. அவ்வாறு அது பல வருடங்கள் சுற்றும் போது என்றோ ஒரு நாள் 1 செக்கனை அது இழந்திருக்கும் அல்லது அதிகரித்து  இருக்கும்.

அதாவது   24 மணி நேரமும் 1 செக்கனும்  என்று  வரும்.  இவ்வாறு வருவதை நாம் லீப் நேரம் என்று  கூறுகிறோம். பொதுவாக  கணணிகளிலும் சரி அதில் உள்ள மணிக்கூடும் சரி 60 செக்கனை மையமாகக் கொண்டு தான்   அனைத்தையும்  இயக்குகிறது.

இதேவேளை தற்போது அது 1 செக்கனால் அதிகரித்துள்ள நிலையில் 61 செக்கன் ஆகிறது. இதனால் பல கணணிகள் என்ன  செய்வது  என்று தெரியாமல்   திடீரென   ஷாட் டவுன் (ஆப்)    ஆகி விடும்  வாய்ப்பு  உள்ளதாக  கூகுள்  நிறுவனம்  இன்று  கண்டுபிடித்துள்ளது.

Internet-Shutdown-Leap-Second-748153

Related posts: