ஜனவரி முதல் பொலித்தீன் பாவனைக்கு தடை!

Tuesday, December 27th, 2016

இவற்றின் தடை தொடர்பிலான சிபாரிசுகள் ஜனாதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜனாதிபதி முன்வைத்துள்ள கருத்துகள் , யோசனைகளின் மீது அடுத்தாண்டு முதல் சிபாரிசுகள் அமுலாக்கப்படும்.

புதிய உத்தரவுகள் அமுலாகும் முன்னர் உற்பத்தியாளர்களும்  பொதுமக்களும்  புதிய ஏற்பாட்டுக்கு உகந்தவகையில் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு 6 – 7 மாதங்கள் சலுகை காலமாக வழங்கப்படும் தற்போது 20 மைக்ரோன்களுக்கு குறைந்த பொலித்தின் இறக்குமதி செய்வதை நாம் முற்றாக நிறுத்தியுள்ளதுடன், விற்பனையாளர்களை முற்றுகையிட்டு வருவதாக பணிப்பாளர் நாயகம் மேலும் தெரிவித்தார்.

101396-300x225

Related posts: