சர்வதேச தேயிலை தினம் இன்று!

Thursday, December 15th, 2016

சர்வதேச தேயிலை தினம் இன்றாகும்.’தேயிலை விளைந்த தேசம் தொழிலாளர் உரிமை தேசம்’ என்ற தொனிப்பொருளில் சர்வதேச தேயிலை தினம் கொண்டாடப்படுகினறது..

ஓவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் 15ம் திகதி சர்வதேச தேயிலை தினம் கொண்டாடப்பட்டுவருகின்றது.

b97b913d69ab230727059059e3d8a3fd_XL

Related posts: