உணவுவிழா இஸ்லாமபாத்தில் ஆரம்பம்!

Friday, February 2nd, 2018

இலங்கை உணவுவிழா நாளை 3ஆம் திகதி பாகிஸ்தானின் தலைநகர் இஸ்லாமபாத்தில் ஆரம்பமாகின்றது .

பாகிஸ்தானில் அமைந்துள்ள இலங்கை தூதரகத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த விழா இம்மாதம் 3ஆம் மற்றும் 4ஆம் திகதிகளில் இருதினங்களாகஇஸ்லாமபாத் மறியெற் ஹோட்டலில்[Marriott Hotel ]  நடைபெறவுள்ளது.

இவ் விழாவின் பிரதான நோக்கம் இலங்கையின் கலாச்சார உணவுவகைகளை பிரபல்யப்படுத்துவதேயாகும்.

இஸ்லாமபாத்திலுள்ள மறியெற் ஹோட்டல் தலைமை சமையலாளர்களுடன் இணைந்து இலங்கையின் தலைமை சமையலாளர் செய்க் டாவூட் முகமட் சப்றாஸ் உணவுத் தயாரிப்பில் ஈடுபடவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: